Oferta më e Mirë – AXL Mobileri
08/07/2020 18:00

Përvoja e punës në treg e ka vendosur një markë unike, e cila përcjell besushmërinë, disponoshmërinë dhe fleksibilitet. Ajo që e dallon në tregun e brëndshëm dhe të huaj është zgjedhja e materialeve cilësore, përpunim I tyre, orientimi ne modelet e reja, produkte të dizanjuara me kujdes të detajuara dhe në shërbim të klienteve. Kontakt : 0672001180 Instagram : axlmobileri Facebook : axlmobileri