Guida TV

07:00
Wake Up
10:06
Film Beti ne Nju Jork R
12:00
Lajme e Moti
12:45
Shqiperia Live
15:00
Lajme e Moti
15:37
Top Talk
16:28
FilmFriends R
17:00
Ftese ne Pese
18:13
Per’Puthen
19:30
Lajme e Moti
20:03
Shqiperia Tjeter
20:20
Fiks Fare
21:00
Top Story
22:52
Procesi Sportiv
00:14
Lajme e Moti e Moti
00:37
Fiks Fare R
01:15
Film Nazare R
02:38
Lajme e Moti e moti
03:06
Shqiperia Live R
05:20
Ftese ne Pese R
06:21
Fiks Fare R
07:00
Wake Up
10:06
Film Beti ne Nju Jork R
12:00
Lajme e Moti
12:42
Shqiperia Live
15:00
Lajme e Moti
15:37
Top Talk
16:28
Film Friends R
17:00
Ftese ne Pese
18:15
Per’Puthen
19:30
Lajme e Motit
20:10
Fiks Fare
21:00
Film Rrushe
23:00
Film El Chapo R
00:00
Lajme e Moti
00:37
Fiks Fare R
01:15
Film Nazare R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Shqiperia Live R
05:25
Ftese ne Pese R
06:25
Fiks Fare R
07:00
Wake Up
10:06
Film Beti ne Nju Jork R
12:00
Lajme e Moti
12:42
Shqiperia Live
15:00
Lajme e Moti
15:37
Top Talk
16:28
Film Friends R
17:00
Ftese ne Pese
18:15
Per’Puthen
19:30
Lajme e Motit
20:10
Fiks Fare
21:00
Inside Story
22:00
CUT: Te shkruash me kamera
23:00
Film El Chapo R
00:00
Lajme e Moti
00:35
Fiks Fare R
01:15
Film Nazare R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Shqiperia Live R
05:25
Ftese ne Pese R
06:25
Fiks Fare R
07:00
Wake Up
10:06
Film Beti ne Nju Jork R
12:00
Lajme e Moti
12:42
Shqiperia Live
15:00
Lajme e Moti
15:37
Top Talk
16:28
Film Friends
17:00
Ftese ne Pese
18:15
Per’Puthen
19:30
Lajme e Motit
20:10
Fiks Fare
21:00
Top Story
23:00
Film El Chapo R
00:00
Lajme e Moti e Moti
00:35
Fiks Fare R
01:15
Film Nazare R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Shqiperia Live R
05:25
Ftese ne Pese R
06:25
Fiks Fare R
07:00
Wake Up
10:06
Film Beti ne Nju Jork R
12:00
Lajme e Moti
12:42
Shqiperia Live
15:37
Top Talk
16:28
Film Friends R
17:00
Ftese ne Pese
18:15
Per’Puthen
19:30
Lajme e Moti
20:10
Fiks Fare
21:00
Me ler te flas
23:00
Peaky Blinders
00:00
Lajme e Moti
00:35
Fiks Fare R
01:15
Film Nazare R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Shqiperia Live R
05:25
Ftese ne Pese R
06:25
Fiks Fare R
07:25
Film Karmen ne Sandiego R
08:20
Hakmarrja R
10:03
Film Te dyshuarit e perhershem R
12:00
Lajme e Moti
12:42
Film Serial Porta e Kuqe R
13:45
Artkand
15:00
Lajme e Moti
15:37
Hipokrati
16:52
CUT, Te shkruash me kamera
18:00
S'e Luan Topi 31
19:30
Lajme e Motit
20:10
Gjurme Shqiptare 9
21:00
Premiere Film Skandal
23:00
Artkand
00:00
Lajme e Moti
00:37
Film Fuqia e Dashurise R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Film Jete te Kunderta
05:07
Film Artistik Terapi dhe plumba
07:00
INFO
07:25
Film Vizat: "Karmen Sandiego"
08:20
Serial "Hakmarrja" R
10:00
"Top List"
12:00
Lajme e Moti
12:45
"Fans' Club"
14:00
"E Diell"
15:00
Lajme e Moti
15:25
"E Diell"
19:30
Lajme e Moti
20:00
"Vitrina e Librit"
20:15
"Exclusive"
21:00
"Portokalli"
23:25
"Galeria
00:00
Lajme e Moti
00:35
"Top List" R
02:10
Serial "Fuqia e Dashurise" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Telenovela "Jete te Kunderta" R
05:10
Film "Rrezik i dyfishte" R