Kontakt

Top Channel sha
Rruga “17 Nëntori”, Nr. 20, Mëzez Kodër, Kashar, Tiranë.
Tel: +355 4 2 253 177
Mob: +355 69 20 80 500
NIPT/NUIS: K12007002U

Informacion i përgjithshëm: [email protected]
Marketing: [email protected]

Për bileta në Portokalli apo programe të tjera, telefononi: +355 69 20 80 500