Oferta më e mirë – Mobileri Taçi
19/09/2019 18:01

Mobileri Taçi u themelua ne vitin 2005, konsolidoi rrjetin e shpërndarjes dhe forcoi rrjetin e shitjeve në tregun kombëtar të mobiljeve të kuzhinës, si dhe përsosi sistemin e prodhimit dhe tregtisë me një projekt për mbrojtjen mjedisit. Një projekt eko i qëndrueshëm.Ju mund të zgjidhni një stil tradicional, por edhe modern sipas ideve tuaja personale tek mobileri Taçi.