Shfrytëzimi i grave e fëmijëve
09/05/2012 20:00

Rreth 2.45 milionë gra e fëmijë janë viktima të trafikimit në gjithë botën, ku 40 deri në 50% të tyre janë fëmijë.