Ndotja dëmton lëkurën
10/12/2011 16:00

Shqipëria mbetet një ndër vendet me nivelin më të lartë të ndotjes, pasojat e të cilës ndikojnë direkt në shëndetin e qytetarëve.