Me orkestrën frymore të Forcave të Armatosura
30/06/2014 00:00

Orkestra Frymore e Ushtrisë u krijua në Tetor të vitit 1944, në fshatin Priskë pranë Tiranës, me rreth 25 instrumentistë. Kjo trupë është e vetmja profesioniste në Shqipëri dhe ka për detyrë zhvillimin e të gjitha veprimtarive ceremoniale shtetërore, ushtarake, kulturore e artistike.