Cirku i së ardhmes? Zëvendësohen kafshët
07/06/2019 13:00

Gjithnjë e më shumë, organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e kafshëve ngrenë zërin për trajtimin e këtyre të fundit, përfshirë shfrytëzimin e tyre për qëllime argëtimi nga cirqet e ndryshme.