Bazilika e Bezistanit
15/09/2017 00:00

E zbuluar 10 vite më parë dhe e mbuluar 10 vite më parë. Kjo është gjendja e Bazilikës së Bezistanit në qendër të qytetit të Elbasanit, e cila tashmë është shndërruar në gropë. Askush nuk ka bërë asgjë në këtë dekadë për ta bërë të aksesueshme për turistët apo për qytetarët e Elbasanit.