Masa të reja antievazion. Nuk mbyllet biznesi pa shlyer çdo detyrim
11/10/2018 15:14

Bizneset nuk do të lejohen të kalojnë më në status pasiv duke pezulluar aktivitetin pa shlyer më parë taksat në shtet.