Bizneset me një bilanc, nga 2018 bankat njohin vetëm atë të Tatimeve
07/12/2017 14:40

Nga 1 janari i vitit të ardhshëm, biznesi mund të marrë kredi vetëm mbi bazën e bilancit që dorëzon tek tatimet.