Gjykata, dosjet “mal”. Tek administrativja, 12.700 çështje të mbartura
11/02/2018 16:37

Gërdeci nuk është mbyllur ende për Sabri Kodrën dhe familjen e tij, të cilëve drejtësia nuk po u jep një vendim të formës së prerë mbi padinë disa vjeçare për dëmet që ju shkaktuan nga shpërthimi i 15 Marsit 2008.