Wake Up, Pjesa 1 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Procesi Sportiv, Pjesa 3 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 3 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 1 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 1 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 2 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 2 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 3 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 4 – 03/09/2012
03/09/2012 00:00
Exclusive, Pjesa 1 – 02/09/2012
02/09/2012 00:00
Exclusive, Pjesa 2 – 02/09/2012
02/09/2012 00:00
Procesi Sportiv, Pjesa 1 – 27/08/2012
27/08/2012 00:00
Procesi Sportiv, Pjesa 2 – 27/08/2012
27/08/2012 00:00
Procesi Sportiv, Pjesa 3 – 27/08/2012
27/08/2012 00:00
Dosja TCH, Pjesa 1 – 26/08/2012
26/08/2012 00:00
Dosja TCH, Pjesa 2 – 26/08/2012
26/08/2012 00:00
Dosja TCH, Pjesa 3 – 26/08/2012
26/08/2012 00:00
Dosja TCH, Pjesa 4 – 26/08/2012
26/08/2012 00:00
Dosja TCH, Pjesa 1 – 19/08/2012
19/08/2012 00:00
Dosja TCH, Pjesa 2 – 19/08/2012
19/08/2012 00:00
Dosja TCH, Pjesa 3 – 19/08/2012
19/08/2012 00:00
Dosja TCH, Pjesa 4 – 19/08/2012
19/08/2012 00:00
Summer Fest 2012 – Korce, Pjesa 3 – 18/08/2012
18/08/2012 00:00
Summer Fest 2012 – Korce, Pjesa 4 – 18/08/2012
18/08/2012 00:00
Summer Fest 2012 – Korce, Pjesa 1 – 18/08/2012
18/08/2012 00:00
Summer Fest 2012 – Korce, Pjesa 2 – 18/08/2012
18/08/2012 00:00
“Shqipëria Ime”: Saranda turistike dhe kulturore
13/08/2012 00:00
Exclusive, Pjesa 1 – 12/08/2012
12/08/2012 00:00