Sekretet e Portokallise, 10 Shkurt 2019 – Salsano (Muzikori “Nine” dhe “The producers”)
11/02/2019 11:36