Kompanitë amerikane: Jo më fitime me çdo kusht
20/08/2019 17:25

Jo më fitime me çdo kusht: multinacionalet amerikane ndryshojnë prioritetet dhe publikojnë një dokument në të cilin rrëzojnë parimin “aksionerët të parët” që prej vitesh ka udhëhequr politikat e shoqërive.