Jashtë BE-së deri në 2025. Serbia dhe Mali i Zi, para Shqipërisë
06/02/2018 20:31

Pas 15 vitesh, Bashkimi Europian publikon një strategji të re zgjerimi, me të cilën synon të ndezë një garë vrapimi për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, që sot janë në stade të ndryshme të përafrimit me BE-në.