Biznesi: Jo, taksës së ndërtimit!
01/06/2018 15:18

Shoqatat e biznesit u bashkuan kundër ligjit për strehimin social, i cili detyron ndërtuesit që të japin tre përqind të sipërfaqes së objekteve të reja që do të ndërtohen për qëllime strehimi.