200 landfille ilegale. Klosi: Ndodhen pranë lumenjve dhe bregdetit
09/11/2018 14:45

Janë gati 200 venddepozitime plehrash ilegale që janë zbuluar në Shqipëri.