Wake Up, 11 Shkurt 2019, Pjesa 2
11/02/2019 11:58

Tema: Almanak, Çfarë ka ndodhur sot? Tema: Studentët e gjejnë vetë zgjidhjen për kartën studentore Në mungesë të shtetit, Fakulteti i Natyrës kërkon mbështetjen e bizneseve Te ftuar: Gresa Hoxha, Sara Kullolli, Brunilda Hoxha