Ushtrimet Fizike – Në Shtëpinë tonë, 11 Tetor 2018, Pjesa 2
11/10/2018 20:13

Shpesh na lindin pikëpyetje të mëdha në lidhje me sa shpesh duhet të stërvitemi. Duam të dimë se sa herë në javë dhe për sa gjatë duhet të ushtrohemi për të marrë maksimumin e aktivitetit tonë. Ky klip na prezanton me disa sugjerime mbi ushtrimin në varësi të qëllimit dhe itinerarit tonë