Promovim – Brari – Në Shtëpinë Tonë, 24 Qershor 2019, Pjesa 3
24/06/2019 14:40

Brari është një fshat fare pranë Tiranës dhe mund të jetë një destinacion ideal për të kaluar disa orë në natyrë. Brari identifikohet nga ura e gurit që kalon në lumin e Tiranës, të cilën mund ta vizitoni për vlerat historike por edhe për të bërë plazh në lumë. Por, çfarë mund tĕ vizitoni tjetër në Brar, ju sugjeron Artan Gaziu që shpeshherë organizon guida turistike në këtë zone.