Loja Telefonike – Në Shtëpinë Tonë, 17 Qershor 2019, Pjesa 1
17/06/2019 14:34