Kumari ilegal! Në treg ushtrohet aktiviteti edhe pa licencë
15/05/2018 20:32

Lokalet e basteve sportive, të cilat i ndesh thuajse çdo 100 metra në rrugët kryesore të Tiranës dhe më dendur akoma në rrugët e lagjeve, përveçse hapen shumë lehtë me investim të drejtpërdrejtë nga kompania, disa prej tyre ushtrojnë aktivitetin edhe pa licencë fare.