Gjurmë Shqiptare: Zvicra pranë Leskovikut
12/01/2019 20:53

Përse në vitin 1927 u ngrit fshati me emrin Zvicër? Cila është historia e tij? Nga u larguan banorët?