Rrathe, Pjesa 3 – 12/05/2012
12/05/2012 00:00

 Njerezit e ujit