“Tërmet” në Top Talent 3 nga grupi i vajzave nga Durrësi
14/02/2020 23:00