Highlights 31/05/2015 – Mirush Kabashi
01/06/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 2 – 31/05/2015
01/06/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 1 – 31/05/2015
01/06/2015 00:00
E Diell, Pjesa 6 – 31/05/2015
01/06/2015 00:00
E Diell, Pjesa 5 – 31/05/2015
01/06/2015 00:00
E Diell, Pjesa 4 – 31/05/2015
01/06/2015 00:00
“Mamaja ime gatuan me mire se e jotja” – E diell, Ora 15:20
28/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 1 – 19/04/2015
26/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 2 – 26/04/2015
26/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 1 – 26/04/2015
26/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 2 – 03/05/2015
26/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 1 – 03/05/2015
26/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 2 – 10/05/2015
26/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 1 – 10/05/2015
26/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 2 – 17/05/2015
26/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 1 – 17/05/2015
26/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 2 – 19/04/2015
26/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 2 – 05/04/2015
25/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 1 – 05/04/2015
25/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 2 – 12/04/2015
25/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 1 – 12/04/2015
25/05/2015 00:00
E Diell, Pjesa 3 – 24/05/2015
25/05/2015 00:00
E Diell, Pjesa 2 – 24/05/2015
25/05/2015 00:00
E Diell, Pjesa 1 – 24/05/2015
25/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 2 – 24/05/2015
25/05/2015 00:00
Mamaja ime gatuan me mire se e jotja, Pjesa 1 – 24/05/2015
25/05/2015 00:00
“Mamaja ime gatuan me mire se e jotja” – E diell, Ora 17:00
23/05/2015 00:00
“Mamaja ime gatuan me mire se e jotja” – E diell, Ora 17:00
23/05/2015 00:00
“Mamaja ime gatuan me mire se e jotja” – E diell, Ora 17:00
23/05/2015 00:00
“E Diell” në TCH, aty ku gjithçka mund të ndodhë!
20/05/2015 00:00