Meta e Prifti në gjyq
22/07/2011 17:10

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë urdhëroi thirrjen e ekspertëve që do të verifikojne video-regjistrimin Meta Prifti, pas dy ekspertimeve te shfuqizuara te specialisteve amerikanë dhe anglezë.