Fiks Fare/ Justifikimi i përmbaruesit: Kaq kemi fuqi, s’ia marrim dot lekët!
30/07/2021 20:30

Fiks Fare i bëri një kërkesë për informacion Zyrës së Përmbarimit Shtetëror. "Pas regjistrimit të titullit ekzekutiv është bërë lajmërim për ekzekutim vullnetar. Me kalimin e afatit 10 ditor, është kaluar në ekzekutim të detyruar. Janë kryer një numër i madh veprimesh proceduriale në zbatim të titullit ekzekutiv, deri në gjobitjen e debitorëve për mosekzekutim të vendimit gjyqësor. Janë vendosur 3 gjoba përmbarimore, të cilat janë anuluar nga gjykata. Është bërë kallëzim penal 3 herë dhe këto kallëzime penale janë pushuar nga prokuroria" thuhet në përgjigjen e Zyrës së Përmbarimit Shtetërore të Shkodrës. Ndërkohë, sipas Përmbarimit, në datë 08 shtator 2019 është nxjerrë një urdhër për bllokimin e aktivitetit të Shoqërisë Rozafa -Ortakët pranë QKB dhe në Tatim Taksa. "Nga ana e Zyrës sonë do të ndërmerren të gjitha hapat e duhur ligjore për ekzekutimin e vendimit gjyqësor. Në datën 10 shtator 2020 janë njoftuar palët që të paraqiten pranë Zyrës së Përmbarimit për ballafaqim. Vendimi gjyqësor konsiston vetëm në detyrimin për regjistrim nga ana e Shoqërisë Rozafa shpk të ortakut Flamur Dervishi. Nga ana e Zyrës Përmbarimore Shkodër janë kryer të gjitha veprimet ligjore" përfundon përgjigjja. Por, nëse do të ishin kryer të gjitha veprimet ligjore, a nuk duhej të ekzekutohej vendimi prej 17 vitesh? Me këto hapa, Përmbarimi pritet ta ekzekutojë këtë vendim edhe pas 17 vitesh të tjera.

Fiks Fare, Episodi i plotë, 16 Shtator 2021
16/09 21:03
Fiks Fare, E reja mashtron 57 vjeçarin në FB, i merr 3000€ për bukë! 16 Shtator 2021, Pjesa 1
16/09 21:02
Fiks Fare, 2 viktima nga zjarri në ‘Asim Zenel’, zjarrfikësja me vonesë! 16 Shtator 2021, Pjesa 2
16/09 21:01
Fiks Fare, Bejto Malja në “Aktualitet”: …gishtin prapa, 16 Shtator 2021, Pjesa 3
16/09 21:00
Fiks Fare/ Ish drejtori: Nuk evakuuam se shkuam me vonesë!
16/09 20:30
Fiks Fare/ Monitorime/ Bejto Malja në “Aktualitet”: …gishtin prapa
16/09 20:30
Fiks Fare/ Komandanti stacionit: Ishim në dy fshatra të tjera, u vonuam për në ‘Asim Zenel’
16/09 20:30
Fiks Fare/ 2 viktima nga zjarri në ‘Asim Zenel’, zjarrfikësja nuk shkoi në kohë!
16/09 20:30
Fiks Fare/ E reja mashton 57 vjeçarin në FB, i merr 3000€ për bukë!
16/09 20:30
Fiks Fare, Episodi i plotë, 15 Shtator 2021
15/09 21:03
Fiks Fare, Meta dekreton pa asnjë hezitim qeverinë ‘Rama 3’, 15 Shtator 2021, Pjesa 1
15/09 21:02
Fiks Fare, Mjerimi zjarrfikëseve në vend, mjete të ’63 të pakolauduara, 15 Shtator 2021, Pjesa 2
15/09 21:01
Fiks Fare, Shkullaku: Nano u detyrua të lëpijë prapë Ramën, 15 Shtator 2021, Pjesa 3
15/09 21:00
Fiks Fare/ Librazhd/ Boti i zjarrfikëses si kullesë makaronash, uji derdhet pa shkuar në vendgjarje
15/09 20:30
Fiks Fare/ Monitorime/ Shkullaku: Nano u detyrua të lëpijë prapë Ramën
15/09 20:30
Fiks Fare/ Gjirokastër/ “Po të kishim mjete s’do kishte viktima në “Asim Zenel!”
15/09 20:30
Fiks Fare/ Korçë/ Reparti i mbrojtjes nga zjarri me mjete të ’63
15/09 20:30
Fiks Fare/ Meta dekreton pa asnjë hezitim qeverinë ‘Rama 3’
15/09 20:30
Fiks Fare, Ylli Rakipi: … e ha zakonisht ai që flet, 14 Shtator 2021, Pjesa 3
14/09 21:00
Fiks Fare, Episodi i plotë, 14 Shtator 2021
14/09 21:00