Exclusive – “Turqit e Shqiperise”.
01/03/2020 21:30

Në Shqipëri jetojnë me leje të rregullt rreth 2000 qytetare turq. Lidhja mes dy popujve daton hershem që nga mesi i shekullit të 14 kur osmanet pushtuan vendin për 5 shekuj. Por sot ata nuk janë pushtues.