Exclusive – “Të martohesh fëmijë” – 10 Nëntor 2019
10/11/2019 21:30

Gëzimi dhe Xhylijana janë dy të rinj që u martuan pa mbushur 18 vjec. Madje familja e saj do të përfitonte më tepër para duke u bazuar në traditën që ende është e gjallë.... haku i babës, kur familja e burrit paguan për nusen që merr. Nje batute nga DEK3: Xhylijana  Nje batute nga DEK4: Gëzimi        Por ndryshe nga keta dy te rinj të cilëve martesa iu ndalua nga institucionet e sigurisë, sipas Qendrës Kosovare për Studime Gjinore janë rreth 600 martesa që ndodhin brenda vitit nën moshën 18 vjeçare. Në ditët e sotme këto martesa ne Kosove janë me të shumta tek komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian