Pasdite ne TCH, Pjesa 2 – 24/12/2012
24/12/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 24/12/2012
24/12/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 4 – 24/12/2012
24/12/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 1 – 24/12/2012
24/12/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 24/12/2012
24/12/2012 00:00
Himni i Flamurit – Kenga e fundvitit
24/12/2012 00:00
Procesi Sportiv, Pjesa 1 – 24/12/2012
24/12/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 1 – 24/12/2012
24/12/2012 00:00
Procesi Sportiv, Pjesa 2 – 24/12/2012
24/12/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 2 – 24/12/2012
24/12/2012 00:00
Procesi Sportiv, Pjesa 3 – 24/12/2012
24/12/2012 00:00
Exclusive, Pjesa 1 – 23/12/2012
23/12/2012 00:00
Exclusive, Pjesa 2 – 23/12/2012
23/12/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 2 – 21/12/2012
21/12/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 21/12/2012
21/12/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 4 – 21/12/2012
21/12/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 1 – 21/12/2012
21/12/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 21/12/2012
21/12/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 1 – 21/12/2012
21/12/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 2 – 21/12/2012
21/12/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 3 – 21/12/2012
21/12/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 1 – 21/12/2012
21/12/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 1 – 20/12/2012
20/12/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 20/12/2012
20/12/2012 00:00
Top Show, Pjesa 1 – 20/12/2012
20/12/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 1 – 20/12/2012
20/12/2012 00:00
Top Show, Pjesa 2 – 20/12/2012
20/12/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 2 – 20/12/2012
20/12/2012 00:00
Top Show, Pjesa 3 – 20/12/2012
20/12/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 3 – 20/12/2012
20/12/2012 00:00