Ne Shtepine Tone, Pjesa 5 – 26/11/2015
26/11/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 25/11/2015
26/11/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 1 – 25/11/2015
26/11/2015 00:00
Fiks Fare Highlights, 26/11/2015 – Pjesa 1
26/11/2015 00:00
Ne Shtepine Tone, Pjesa 4 – 26/11/2015
26/11/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 2 – 25/11/2015
26/11/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 3 – 26/11/2015
26/11/2015 00:00
Fiks Fare Highlights, 26/11/2015 – Pjesa 2
26/11/2015 00:00
Ne Shtepine Tone, Pjesa 3 – 26/11/2015
26/11/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 1 – 25/11/2015
26/11/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 26/11/2015
26/11/2015 00:00
Ne Shtepine Tone, Pjesa 2 – 26/11/2015
26/11/2015 00:00
Vlora e ëndrrave, kur lulet e ngjyrat pushtojnë qytetin
26/11/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 1 – 26/11/2015
26/11/2015 00:00
Ne Shtepine Tone, Pjesa 1 – 26/11/2015
26/11/2015 00:00
Ne Shtepine Tone, Pjesa 4 – 25/11/2015
25/11/2015 00:00
Top Show, Pjesa 2 – 24/11/2015
25/11/2015 00:00
Fiks Fare, Pjesa 1 – 24/11/2015
25/11/2015 00:00
Ne Shtepine Tone, Pjesa 3 – 25/11/2015
25/11/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 4 – 24/11/2015
25/11/2015 00:00
Fiks Fare Highlights, 25/11/2015 – Pjesa 2
25/11/2015 00:00
Ne Shtepine Tone, Pjesa 2 – 25/11/2015
25/11/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 24/11/2015
25/11/2015 00:00
Fiks Fare Highlights, 25/11/2015 – Pjesa 1
25/11/2015 00:00
Ne Shtepine Tone, Pjesa 1 – 25/11/2015
25/11/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 2 – 24/11/2015
25/11/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 1 – 24/11/2015
25/11/2015 00:00
Receta e Ditës – Fokaçe me kërpudha
25/11/2015 00:00
Receta e Ditës – Kërpudha të mbushura me sallam pikant
25/11/2015 00:00
Top Show, Pjesa 3 – 24/11/2015
25/11/2015 00:00