E gjithë bota në Londër
27/07/2012 20:00

Anëtarët e familjes mbretërore britanike kanë përshëndetur pishtarin Olimpik në Buckingham Palace.