Çfarë është infertiliteti? Intervistë me Dr.Handam Namli, eksperte infertiliteti në ITH
18/01/2020 19:30
Episodi i plotë: Revolucioni i sallave kirurgjikale ne Shqiperi – Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:31
Lifestyle Hipokrati-Këshillat e Diola Dosti për tu mbrojtur nga infeksionet spitalore,22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Intervistë me Dr.Francesco Pugliese për standartet e sterilizimit, Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Opinioni i Prof.Dr. Arben Gjatës për projektin e “Saniservice”, Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Intervistë me Dr.Fernando Romano për standartet e sterilizimit, Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Vlerësimi i OBSH për projektin “Saniservice” në Shqipëri, Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Prof. As. Dritan Alushani: instrumentat kirurgjikale dhe sterilizimi, Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Projekti i kompanisë “Saniservice” dhe komponentët e tij – Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Dr.Krenar Lilaj: Ulja e infeksioneve në sallat reanimatore pas sterilizimit të tyre, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Çertifikimi i procesit të sterilizimit. Intervistë me Dr. Elisabetta Maria Anzanello, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Rubrika “Miqtë e Hipokratit na shkruajnë”: Mesazhet në social media, Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Sa i përgatitur është personeli shqiptar që punon në projektin “Saniservice”, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Si trajtohen mbetjet spitalore në kuadër të projektit të kompanisë “Saniservice”, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Sallat kirurgjikale para dhe pas projektit të kompanisë “Saniservice”, Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Opinioni i Prof. As. Arben Zenelaj mbi përparësitë e proçesit të sterilizimit. 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Çfarë është centrali i sterilizimit të instrumenteve kirurgjikale, Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Intervistë me Z. Vincenzo Panella për standartet e sterilizimit, Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Vox-Pop – Çfarë mendojnë shqiptarët për infeksionet spitalore, Hipokrati, 22 Shkurt 2020
22/02 19:30
Episodi i plotë: Mjekësia ndryshe e Hetem Ramadanit, Hipokrati,15 Shkurt 2020
15/02 19:46
Mjekësia ndryshe nga Diola Dosti, përgatitja e një smoothie, Hipokrati, 15 Shkurt 2020
15/02 19:45