Aventurierët: ‘Ka femra dhe femra’, 05 Qershor.2020
06/06/2020 00:01

Bashkëjetesa midis Kri-së dhe Dodos duket se i ka ditët e numëruara. Të dyja do të përfshihen në një diskutim të ashpër mbi pastërtinë në dhomë.