Përveçse një burim shpirtëror, librat e shenjtë fetare, si bibla, shihen edhe nga shkencëtarët si burime historike.

Por se sa të vërteta janë ngjarjet dhe personat e e përshkruara në to, ka qenë gjithnjë çështje debati midis shkencëtarëve.

Kohët e fundit është gjetur një tabletë, një gur i gdhendur në shekullin e 9-të para erës sonë, në gjuhën maobite.

Guri përmend mbretin Balak, që përmendet në librin e aktërt të Biblës hebraike. Sipas gurit, vërtetohet që ai ka qenë vërtet monark në atë kohë, dhe jo thjesht përrallë mitologjike.

Top Channel