Për të gjithë pacientët të cilët nuk kanë gjetur trajtimin e nevojshëm pranë qendrave spitalore, për arsye të sorollatjeve apo zvarritjeve burokratike nëpër qendra shëndëtesore, sot për ta ka një zgjidhje.

Stafi i emisionit “Hipokrati”, ka ndërmarë një iniciativë të re!

Në bashkëpunim me Spitalin Amerikan, do të bëhet e mundur ndjekja e këtyre rasteve, për t’u trajtuar në mënyrën e duhur.

Ftojmë të gjithë pacientët, të cilët ende nuk kanë marrë shërbimin e duhur mjekësor, për arsyet e mësiperme, të kontaktojnë pranë rrjeteve tona sociale. Ne do të kujdesemi për shëndetin tuaj!

Top Channel