25 Prilli/ Reporterët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës japin vlerësimin: Votimi ishte i qetë!

22/06/2021 14:41

Reporterët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, kanë dhënë vlerësimin e tyre për zgjedhjet e 25 prillit.

Delegacioni u nda në 11 ekipe dhe vëzhgoi procesin e votimit në një numër qendër votimesh në Tiranë dhe rrethinat e saj, si dhe në Elbasan, Durrës, Kavajë, Diber, Lezhe, Fier dhe në fshatra.

Në përgjithësi  ata theksojnë se procesi është zhvilluar i qetë.

Përfundimet e reporterëve

Në shumicën e qendrave të votimit të vizituara, procesi i votimit ishte përgjithësisht i qetë. Procedurat ishin në përgjithësi të ndjekura, por votuesit ndonjëherë nuk e hiqnin maskën e tyre të fytyrës për qëllim të identifikimit, dhe procedura e bojës në gisht nuk ishte u respektua në mënyrë rigoroze.

Masat parandaluese Covid-19 nuk ishin zbatuar mirë, dhe distancimi shoqëror jo gjithmonë i respektuar. Sekreti i votës u respektua. Mbipopullimi përfaqësonte një problem në disa qendra votimi të vizituara nga ekipet e PACE.

Delegacioni i vëzhgimit arriti në përfundimin se zgjedhjet parlamentare u karakterizuan nga një fushatë e gjallë dhe gjithëpërfshirëse, falë një kornize ligjore që ndihmoi në sigurimin e respektimit të liritë themelore. Në të njëjtën kohë fushata pa se autoritetet përfitonin nga funksionet publike.
Zgjedhjet parlamentare u mbajtën pas një marrëveshje politike përparimi të arritur në qershor 2020, e cila u pasua nga një reformë zgjedhore.

Delegacioni i Asamblesë zbuloi se, përkundër disa paqartësive dhe mospërputhjesh, korniza ligjore përbën një bazë të përshtatshme për zhvillimin demokratike zgjedhjet. Ndryshimet e fundit në kornizën ligjore ofruan masa mbrojtëse shtesë dhe bazoheshin në një hapësirë të gjerë konsensusi politik; ndërsa një numër rekomandimesh të Komisionit të Venecias ODIHR u adresuan tek reforma, disa rekomandime mbeten të pazbatuara.

Delegacioni i Asamblesë shprehu shqetësimin e tij në lidhje me pretendimet për blerjen e votave nga partitë politike të cilat ishin të përhapura gjatë fushatës. Ai vuri në dukje se një numër hetimesh u hapën për këtë, Prandaj, delegacioni i Asamblesë pret që autoritetet përkatëse shqiptare të marrin masat e duhura nga hetimet dhe të informohen për rezultatet në kohën e duhur.

Zgjedhjet parlamentare ishin përgjithësisht të organizuara mirë nga administrata zgjedhore. Administrata në të gjitha nivelet në përgjithësi gëzonte besimin e palëve të interesuara. Regjistrimi i kandidatëve dhe partive,  procesi ishte gjithëpërfshirës.

Delegacioni u informua se liria themelore e tubimit ishte respektuar gjatë zgjedhjeve,  subjektet elektorale mund të bënin fushata të lira, pavarësisht nga kufizimet e vendosura për shkak të Covid-19.

Top Channel