Trafiku në aksin Lekaj-Fier do të ishte afro 60 mijë automjete në ditë ku seksioni me më shumë qarkullim do të ishte ai Rrogozhinë-Lushnje, sipas një përllogaritje të bërë në vitin 2018.

Nëse marrim të mirëqenë çmimin 2 euro të truallit që pritet të vendoset atëherë çdo ditë mesatarisht kompania do të arkëtojë një shumë prej minimalisht 120 mijë euro për një drejtim në ditë.

Kjo llogari, e bërë për një muaj do të thotë mbi 40 milionë euro. Dhe e bërë për periudhën 35 vjecare do të thotë rreth 1,5 miliardë euro.

Top Channel