50-vjetori i Kongresit të Drejtshkrimit/ Hartoi rregullat e drejtshkrimit për gjuhën letrare që përdorim sot

10/11/2022 15:26

Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe është një nga ato ngjarje madhore, që sikundër Kongresi i Alfabetit i Manastirit, ka zënë vend tashmë jo vetëm në historinë e gjuhësisë shqiptare, por edhe në historinë e popullit shqiptar.

Tashmë në 50 vjetorin e tij një konferencë jubilare e nderoi këtë kongres.

Kongresi i Drejtshkrimit sanksionoi përfundimisht fizionominë e variantit letrar (standard) të gjuhës shqipe, që ishte arritur përgjithësisht në praktikën gjuhësore disavjeçare. Por shqipja e sotme nuk është më e njëjta dhe sfida të reja e kanë përfshirë atë.

Një tjetër diskutim që ka shoqëruar arritjet e kongresit ka qenë mos përfshirja e gegërishtes në të, por studiuesit nuk e shohin këtë si problem duke sjellë dhe shembuj nga gjuhë të tjera.

Arritja e dytë po aq e shënueshme ishte hartimi i veprave gjuhësore kodifikuese; “Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe”, “Gjuha letrare shqipe për të gjithë” e më tej vepra të tjera madhore, po ashtu kodifikuese, si “Fjalori i gjuhës së sotme shqipe” etj.

Top Channel