Shkollat 3 ditë mbyllur/ Prindi qëndron me fëmijën, mund të punojë nga shtëpia. Thirrja për punëdhënësit privatë

24/01/2022 17:28

Ministrja e Arsimit, Evis Kushi ka njoftuar se për shkak të mbylljes së shkollave një prej prindërve të punësuar në administratën publike, nëse kanë fëmijë të mitur mund të qëndrojnë në shtëpi, pa marrë ndëshkime ekonomike.

Në vendimin e miratuar ditën e sotme në mbledhjen e qeverisë, i bëhet thirrje të gjithë punëdhënësve privatë që të gjejnë mundësitë për trajtimin me pushim të punëmarrësve të tyre.

Punonjësit mund të kryejnë detyrat e domosdoshme funksionale për aq sa është e mundur në kushtet e banesës.

VENDIMI I PLOTË

Caktimin e datave 24, 25 dhe 26 janar 2022 ditë pushimi për njërin nga prindërit kujdestarë të fëmijëve, që frekuentojnë/ndjekin ose jo çerdhet, arsimin parashkollor dhe arsimin bazë, që janë nëpunës civilë dhe punonjës të tjerë të administratës publike, të nivelit qendror e vendor, si dhe në institucionet e tjera shtetërore.

Nëpunësit civilë dhe punonjësit e përmendur në pikën 1, të këtij vendimi, gjatë kësaj periudhe, për aq sa është e mundur, përjashtimisht, me kërkesë të eprorit të drejtpërdrejtë ose titullarit të institucionit, mund të kryejnë detyrat më të domosdoshme funksionale të cilat përmbushen në kushtet e banesës, nëpërmjet telepunës.

Për shkak të mbylljes së çerdheve dhe të institucioneve arsimore, si pasojë e motit të ftohtë të këtyre ditëve, jo të zakonshëm në vend, dhe përshkallëzimit të përhapjes së infeksionit nga COVID-19, iu bëjmë thirrje të gjithë punëdhënësve privatë që të gjejnë mundësitë për trajtimin me pushim të punëmarrësve të tyre, sipas pikës 1, të këtij vendimi.

Ngarkohen institucionet e administratës shtetërore për zbatimin e këtij vendimi, duke garantuar funksionalitetin e domosdoshëm të çdo institucioni.

Top Channel