KED e re! Sokol Binaj, kryetari i ri, ja kush janë 9 anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi

03/12/2021 11:31

Në Presidencë është hedhur shorti për Këshilli Emërimeve në Drejtësi për vitin 2022.

Gjykata Kushtetuese, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, kanë dërguar në Institucionin e Presidentit të Republikës listat me emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët sipas këtyre organeve plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj, për t`u përfshirë në shortin që do të hidhet për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Në KED zgjidhen 2 anëtarë nga Gjykata Kushtetuese, 1 përfaqësuesi i Gjykatës së Lartë, 1 përfaqësues i Prokurorisë së Përgjithshme, 2 përfaqësues nga Gjykatat e Apelit, 2 përfaqësues të Prokurorive të Apelit, 1 përfaqësues nga Gjykatat Administrative.

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi është një organ kolegjial, i përbërë nga 9 anëtarë me një mandat 1 vjeçar, dhe është përgjegjës për vlerësimin e kritereve profesionale e morale të kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe për Inspektor të Lartë të Drejtësisë.

9 Anëtarët e rinj të përzgjedhur me short janë:

Gjykata Kushtetuese:

Anëtarë Marsida Xhaferllari dhe Elsa Toska! Altin Binaj, zëvendësues

Gjykata e Lartë:

Sokol Binaj anëtar, Sandër Simoni zëvendësues

Prokuroria e Përgjithshme:

Anila Leka anëtare, Thoma Jano zëvendësues

Gjykatat e Apelit:

Edlira Petri dhe Enton Dhimitri anëtarë, Ridvan Hado zëvendësues.

Prokuroritë e Apelit:

Arta Marku dhe Etjen Kapo anëtarë, zëvendësues Genti Xholi

Gjykatat Administrative:

Klodiana Mema anëtare, Erarbër Madhi zëvendësues

FOTO GALERI
1/20

Top Channel