Edhe pse duket shkretëtirë, dikur kjo ishte lugina e lumit Devoll. Ndërtimi i dy hidrocentraleve, të Devollit dhe Moglicës zhduku pothuajse tërësisht lumin.

Thatësira ka bërë punën e saj por edhe uji i grumbulluar në liqene ka eleminuar rrjedhën.

Këtu ndodhemi pranë fshatit Çekin ku niveli i luginës është ngritur në rreth 2 metra nga grumbullimi i dherave të cilat nuk shkojnë më tej për shkak të nivelit më të lartë të liqenit dhe mbylljes se rrjedhës.

Ndërtimi i hidrocentraleve padyshim ka krijuar pamje të mrekullueshme të liqeneve por tharja e lumit ka sjelle një sërë problematikash në mjedis dhe në jetën ujore.

Top Channel