Në literaturën tonë njihet si “çmenduria familjare”. Një psikozë e rëndë, që prek dy, tre, katër apo më shumë anëtarë.

Nëna ka patur një pozicion të fortë në familje. E traumatizuar nga humbja e bashkëshortit, ajo nis të zhvillojë një psikozë. Në të përfshin edhe vajzat ndaj quhet “Psikozë e induktuar”.

Ka nisur si një rreth dhe më pas ka marrë përmasat e një vorbulle. Ato të treja kanë zhvilluar një koracë, një mur edhe ndaj të tjerëve. Nuk kanë pranuar as fizikisht dhe as me qëndrime apo mendime të ndryshme nga to.

Literatura jonë njeh një rast me 12 anëtarë.

Raste të tilla janë të rralla edhe në Europë e botë.

Top Channel