BERZH, financim 100 milionë euro në mbështetje të bujqësisë

13/10/2015 14:40

BERZH do të japë një financim prej rreth 100 milionë euro për mbështetjen e bujqësisë, nëpërmjet mobilizimit të fondeve të garancisë. Ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti është takuar me drejtorin e BERZH për Shqipërinë, Kristof Denk, lidhur me këtë mekanizëm të ri financiar.

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, do të jetë katalizatore e një procesi që synon të përfshijë edhe mjaft banka të nivelit të dytë me portofol krediti, kushtuar bujqësisë.

BERZH angazhohet për mbulimin e humbjeve fillestare dhe zbutjen e riskut në financim, ndërsa qeveria shqiptare angazhohet të mobilizojë fondet e garancisë për injektimin e këtyre fondeve në prodhimin bujqësor, agropërpunim, si dhe infrastrukturë mbështetëse për bujqësinë.

Top Channel