Seriale në Top Channel
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 56
“Luther 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 4
“Madame Secretary 3” – Çfarë do të ndodhë në episodin 10 dhe 11
Seriale në Top Channel
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 55
“Luther 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 3
“Kufiri i padukshëm” – Çfarë do të ndodhë në episodin 5
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 45, 46
Seriale në Top Channel
“Nder dhe Respekt 5” – Çfarë do të ndodhë në episodin 6
“Luther 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 2
“Mikeshat 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 8
“Luther 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 1
Seriale në Top Channel
“Kufiri i padukshëm” – Çfarë do të ndodhë në episodin 5
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 54
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 43, 44
“Luther” – Çfarë do të ndodhë në episodin 6
Seriale në Top Channel
“Rregullat e Vrasjes së Përsosur 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 13 dhe 14
“Kufiri i padukshëm” – Çfarë do të ndodhë në episodin 4
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 53
“Madame Secretary 3” – Çfarë do të ndodhë në episodin 8 dhe 9
Seriale në Top Channel
“Kufiri i padukshëm” – Çfarë do të ndodhë në episodin 3
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 52