Nëse do të udhëtoni jashtë dhe në vend të kartelës së vaksinimit kërkohet një dokument që vërteton se e keni kaluar covid përveç tamponit, apo të tjerë të cilët duhet të justifikojnë ditët e qëndrimit në shtëpi, qytetarët e kanë të paqartë ku të drejtohen.

Në fakt këtë dokument e lëshon vetëm mjeku i familjes, i cili ka të regjistruar kohën kur ju keni kaluar sëmundjen.

“Për të udhëtuar jashtë nëse nuk je vaksniaur vlen dhe ky dokument apo në rastin e vaksinimit të detyruar”.

Por nuk mund të pajiset me këtë dokument një person, i cili ka kaluar covid por është ndjekur në mënyrë private dhe nuk ka hyre në sistem nëpërmjet mjekut të familjes.

Ndërkohë pranë operatorit të kujdesit shëndetësor në sistemin Siv hidhen të gjithë të dhënat për rezultatet e tamponeve dhe  rapid testit sistem, i cili akseksohet vetëm nga mjeku i familjes.

Top Channel