Nisi falja e Kurban Bajramit për besimtarët myslimanë.

Për shkak të pandemisë, këtë vit falja nuk u bë në shesh por u bë në xhamia. Falja u bë duke respektuar masat kundër Covid-19, të përcaktuara edhe nga Komiteti Mysliman i Shqipërisë.

Festa e Kurban Bajramit simbolizon për besimtarët e fesë islame sakfricën e bërë nga njeriu për të fituar faljen, mëshirën dhe shpërblimin e zotit.

RREGULAT QË IU JANË KËRKUAR BESIMTARËVE QË TË RESPEKTOHEN

• Marrja e abdesit të kryhet në shtëpi.
• Të mbahet maska nga çdo besimtar.
• Çdo besimtar duhet të ketë me vete sexhade personale.
• Mbajtja e distancës fizike gjatë faljes.
• Ndalohet përdorimi i abdesthaneve dhe tualeteve.
• Personat me simptoma të sëmundjes nuk lejohen të hyjnë në xhami.
• Hyrja dhe dalja në xhami të mos jetë në grup.
• Të shfrytëzohen materialet dezinfektuese në hyrje të cdo xhamie.

Top Channel