“Në shtëpinë tonë”/ Shtëpia Muze – Shkodër

11/06/2019 13:42

Shtëpia Muze në Shkodër, është karakteristike shkodrane e mbrojtur nga shteti si monument kulture e kategorisë së parë.

Në këtë shtëpi janë bërë takime të rëndësishme për çështjet shqiptare. Engjëll Çeka, na rrëfen disa momente historike interesante si dhe na tregon ndërtimin e kësaj shtëpie.

Top Channel